Kde nás nájdete?Obchodný názov WAGON TRADING, spol. s r.o.
Sídlo Cabajská 10, 0950 22 Nitra, Reg.OS Nitra, Odd. : Sro, VI. č.38134/N
Adresa prevádzky Hotel KRAS, Šafárikova 52, 048 01 Rožnava
Riaditeľ hotela Ing. Monika Hliváková
Zápis v obchodnom registri Okresný súd Prešov, vložka 622/P
IČO 31 657 940
IČ DPH SK 2020 513 341
Bankový účet 167 223 58 51/0200, VÚB Rožnava
 
Poloha hotela

Hotel je situovaný v centre mesta Rožňava, v blízkosti historického námestia, ktoré je známe ako najväčšie štvorcové námestie na Slovensku. Svojou polohou umožňuje hosťom pohodlný prístup k návšteve obchodného centra a blízkych pamätihodností.

Adresa

Hotel Kras
Šafárikova 52
048 01 Rožňava

Telefón: +421 58 78860 60, -50, -40
E-mail: recepcia@hotel-kras.sk