Kde nás nájdete?

 

recepcia tel. kontakt:                                              +421 58 788 60 40          
recepcia e-mail: recepcia@hotel-kras.sk

 

adresa prevádzky: Hotel KRAS, Šafárikova 52, 048 01 Rožnava
IČO: 44530854
IČ DPH: SK 2022747122
bankový účet: SK31 0200 0000 0044 8671 6153/ VÚB Rožnava

 

HOTELOVÉ KONTAKTY:

manažér reštaurácie a kaviarne:                      Mária Štefanová

   

e-mail: 

prevadzkar@hotel-kras.sk  tel. kontakt:  +421 911 703 407
   
manažér hotela: Mgr. Natália Garanová        
e-mail: riaditel@hotel-kras.sk tel. kontakt:  +421 911 703 407    

 

Prevádzkovateľ

Cosmos Transport, a. s.
Nad Traťou 26,  060 01 Kežmarok

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 10. januára 2009

oddiel: Sa, vložka č. 10385/P

IČO: 44 530 854
IČ DPH: SK2022747122

 
Poloha hotela

Hotel je situovaný v centre mesta Rožňava, v blízkosti historického námestia, ktoré je známe ako najväčšie štvorcové námestie na Slovensku. Svojou polohou umožňuje hosťom pohodlný prístup k návšteve obchodného centra a blízkych pamätihodností.

Adresa

Hotel Kras 
Šafárikova 52
048 01 Rožňava

Telefón: +421 58 78860 60, -50, -40
E-mail: recepcia@hotel-kras.sk